Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Hvis du har handlet meget online, så er du uden tvivl stødt på begreberne prismatch eller prisgaranti, som der er mange webshops der bruger til at lokke med. Som kunde kan det være meget appellerende at handle et sted, hvor der er prisgaranti. Dette betyder i mange tilfælde nemlig også, at de rent faktisk har de laveste priser, og hvis man finder det billigere et andet sted, så får man differencen udbetalt – eller hvad?

Selvom man skulle tro, at det var meget enkelt, så er der nemlig mange forskellige definitioner på hvad prisgaranti egentlig er. Der er eksempelvis mange webshops der kun er villige til at udløse prisgarantien på varer, der er købt og med tilbagevirkende kraft, og altså ikke sætter prisen ned på en vare, hvis man finder den billigere et andet sted, men kun hvis man har købt den og efterfølgende kræver differencen. For de fleste af os lyder det ens, men der er stor forskel på, om det kaldes for prisgaranti eller prismatch. Tilbyder butikken eksempelvis prisgaranti, men kun på varer der er køb, er dette vildledende, da der i så fald er tale om et match og ikke en garanti.

Forbrugerombudsmanden beskriver “problematikken” på denne måde: “En garanti indebærer en særlig forpligtelse, som en erhvervsdrivende påtager sig over for sine kunder – og en “prisgaranti” skal indebære, at der er mulighed for at få varen til den billigere pris også efter købet, hvis kunden kan finde den samme vare et andet sted til en lavere pris” (fra nyhederne.tv2.dk).

Vape4You der forhandler E-Cigaretter har gjort det lidt lettere, de tilbyder nemlig både prismatch, hvilket betyder, at man får differencen udbetalt, hvis man allerede har købt en vare og finder den billigere. Finder man den billigere et andet sted inden man køber, skal man blot kontakte shoppens support, og modtager efterfølgende et gavekort på differencen, som man så kan indløse, når man handler.

Det kan altså være en god ide lige at tjekke om det shoppen tilbyder er match eller garanti.